2020 års tävlingar

ICA Open Supermarket

Resultat Ica Open 29/8

Närmast ( hål nr 9) Johannes Harnesk 4,10

Från hål nr 7. längsta Slag. Rune Notlind

1. Hardy Rebane 29

2. Mikael Kerttu 31

3. Juha Lahtela 32

4. Stig Kerttu 33

5. Johannes Harnesk 34

6. Rune Notlind 34

7. Gun Anundi 35

8. Sune Kaarle 38

9. Fredrik Kaarle 40

10. Doris Notlind 40

11. Björn Wanstål 44

12. Annika Kerttu 45

13. Anna Maija Nikka 47

Vi tackar alla medverkande

Larssons Glas Open

Slagtävling 18 hål

Söndagen den 2 Augusti kl.12.00.

Resultat

Hardy Rebane segrare i Larssons Glas Open i går Söndag.

1.  Hardy Rebane 58 slag
2. Juha Lahtela 66 slag
3. Aarne Koivuniemi 66 slag
4. Gunn Anondi 73 slag
5. Sune Kaarle 73 slag
6. Knut Omark 88 slag

Skickat från min iPhone

                        TÄVLING/KILPAILU:

         OMARK OPEN:

Lördag 25 juli Resultat

9 hål Scramble  Tureholmsbana

1.Jari Vänänen/Peter Johansson Wiklund 25 slag

2.Annika Alto Kerttu/Rickard Wanstål 27 slag

3.Björn Wanstål/Hans Lindberg 27 slag

4.Ulla-Britt Lindberg/Sune Kaarle 27 slag

5.Erkki Rousu/Mattias Söder 28 slag

6.Hardy Rebane/Krister Kaarle 29 slag

7.Doris Notlind/Stig Kerttu 29 slag

8.Knut Omark/Nicklas Rova 31 slag

9.Gunn Anodi/Rune Notlind 33

 

Tävlingskalender 2020 

 • 22/7 Veckotävling Singel 9 hål
 • 25/7 Omark Open Scramble 9 hålKl 12:00
 • 29/7 Veckotävling
 • 2/8 Larssons glas Open 18 Hål singel slagtävling Kl 12:00
 • 5/8 Veckotävling Singel 9 hål
 • 12/8 Veckotävling Singel 9 hål
 • 19/8 Veckotävling Singel 9 hål
 • 23/8 Klubbmästerskap Dam- & Herrklass
 • 18 Hål singel slagtävling Kl 12:00
 • 26/8 Veckotävling Singel 9 hål
 • 29/8 Ica open 9 hål singel Kl 12:00
 • 2/9 Veckotävling Singel 9 hål
 • 6/9 Hardys open 3-klubbors tävling 12 hål Kl 12:00
Not.
Totalsegrare för Veckotävlingar koras genom sammanställning av 4 bästa tävlingsresultat. Endast veckotävlingar inräknat.
Totalsegrare utses vid övriga tävlingar, samt Dam- och Herrsegrare vid 2 klasser.
Klubbmästare om Dam- och Herrklass endast medlemmar vid TNGK.

Praktisk tävlingsinformation:
Tävlingsavgift betalas i kuvert med namn på i tävlingslådan i klubbhus/ alternativt via swish.
För icke medlemmar betalas även greenfee i greenfeelåda/ alternativt via swish.
Starttid samt övrig information för veckotävling noteras i tävlings-/gästbok: Datum, klockslag, namn samt föreningstillhörighet.
Scorekort lämnas signerat av markör i tävlingslåda i klubbhus. Scorekort protokollförs av markör genom hela ronden och vi uppmanar i rådande omständigheter att inget utbyte av scorekort sker. Därav är det markörens signatur som krävs på scorekortet vid avslutande av tävlingsrond. På scorekortet skall spelarens/tävlingsdeltagarens namn samt golf-id plus markörens godkännande i form av signatur samt namnförtydligande framgå. Markör måste också vara tävlande för att scorekortet skall betraktas som godkänt.

Veckotävlingar:
Spelas fortlöpande under bestämda tävlingsdagar, för att tävlingsresultat skall vara giltigt skall scorekort protokollföras av markör genom hela ronden.
Inga gemensamma uppstartsmöten vid veckotävlingar under rådande omständigheter. För nybörjare och personer som önskar börja tävla, samt personer som behöver tävlingssällskap kommer tävlingsstart ske kl. 18:00 under onsdagar.
Skriv gärna i gästboken på Facebook om tävlingssällskap önskas.
Starttider vid veckotävling loggförs i en bestämd tävlings-/gästbok i klubbhuset. Scorekort från tävling lämnas vid anvisad plats i klubbhuset.
Veckotävling genomförs i första hand under onsdagar med möjlighet att spela med starttid fram till torsdag kl. 18:00
Sammanställning och resultat presenteras på webbsidan i så skyndsam takt som möjligt. Segerpremie samt lottpris kommer finnas att hämta i klubbhuset efterföljande vecka.

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.
Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
Bunkrar
Alt. 1 Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.
Alt. 2 Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Anmälan till tävlingar sker till 

Tävlings sektionen består enligt nedan

Mattias Söder sammankallande telefon 072-398 98 95 E-mail mattias.söder@gmail.com

Övriga medlemmar är  samt Stefan Björnfot,Hardy Rembane