Nästa tävling på Tureholm Nya Golfklubb

Om vädret tilllåter tävlar vi 10 eller 17 Oktober

Tävlingsform 3 klubbor 100 kr/ deltagare ev greenfee

Tävlingsprogram / Tävlingar 2021

30/6 Onsdagstävling

7/7 Onsdagstävling

14/7 Onsdagstävling

21/7 Onsdagstävling

24/7 ICA OPEN Kl.11.00

27/7 OMARK OPEN Kl. 11.00

28/7 Onsdagstävling Kl 17.00

31/7 LARSSON GLAS OPEN Kl. 10.00 Välkomna ( 18 hål )

3/8 Onsdagstävling

7/8 Klubbmästerskap Kl.11.00 9 hål

11/8 Onsdagstävling Nästa tävling

18/8 Onsdagstävling

25/8 Ondagstävling

11/9 Landskamp Sverige-Finland

3 /10 Hardys Hösttävling kl. 11.00 14 hål

Tävlingsresultat sommaren 2021

Klubbmästresultaterskap 2021


1. Hardy Rebane
2. Marko Heikka
3. Johannes Harnesk
4. Mikael Kerttu
5. Arne Koivuniemi
6. Christer Taskinen
7. Rune Notlind
8. Fredrik Kaarle
9. Gunn Anundi
10. Doris Notlind
11. Anneli Backman Trast
12. Eva Vikström

Klubbmästare Gunn Anundi och Hardy Rebane

Hardys Hösttävling 3/10-2021

1.Hardy Rebane 51

2. SuneKaarle 51

3.Christer Taskinen 54

4. Doris Notlind 54

5. Knut Omark 55

6. Mikael Kerttu 61

7. Rune Notlind 65

Aavasaksaas Golf Skingtävling. Scramble

 1. Jari Väänänen  Esa Härkönen    19

2. Juha Linde  Jaana Kunnari           20

3. Hardy Rebane  Doris Notlind        22

4. Kimmo Salmi  Marja Pasula         22

5. Juha Lahtela  Timo Kunnari         24

6. Sune Kaarle  Ritva Angeria          25

7. Kari Heikkinen  Maarit Lahtela       25

8. Johannes Harnesk  Marko Heikka 26

9. Tuula Heikkinen Anna-Maija Nikka 28

10. Mikael Kerttu   Anneli                     28

11. Juha Hasa   Riitta Vaara                  29

12. Rune Notlind  Päivi Kurtti               30

Larsson Glas Open Resultat

1.Mikael Kerttu 52

2.Jari Vänänen 55

3.Björn Wanstål 60

4.Hardy Rebane 61

5.Arne Koivoniemi 65

6.Juha Hasa 68

7. Rockare Wanstål 73

8. Krister Taskinen 77

Damer Resultat.


Larsson glas open
1. Doris Notlind 68
2.Gun Anundi 71
2. Ann-Maija 73

Omark Open 2021

Resultat OMARK OPEN  ( Scramble )

1.  Hardy Rebane / Mikael Kerttu                  27 slag

2.  Gunn Anundi / Erkki Rousu                      28

3.  Kimmo Salmi / Marja Pasola                     29

4.  Jari Vänänen / Anna-Maija Nikka             30

5.  Rune Noppa / Elisabeth Emanuelsson     31

6.  Marit / Juha Lahtela                                  31

7.  Emma Aidanpää Salmi / Joona Salmi      32

8.  Knut / Urban Omark                                 32

9.  Aarne Koivoniemi / Anneli Backman        33

10. Doris / Rune Notlind 37

Vi tackar Omark konsult Övertorneå och alla deltagare för en fin tävlingsdag

ICA Open Supermarket

Resultat Ica Open 9 hål

1. Krister Taskinen 30 slag

2. Mikael Kerttu 30 slag

3. Jari Väänänen 32 slag

4. Gun Anundi 32 slag

5. Graziella Bergamin 32 slag

6. Anna Maja Nikka 32 slag

7. Juha Lahtela 33 slag

8. Johannes Harnesk 33 slag

9. Sune Kaarle 33 slag

10. Paulus Kariniemi 35 slag

11. Hardy Rebane 35 slag

12. Stefan Björnfot 36 slag1

3. Arno Bergamin 36 slag

14. Arne Koivuniemi 36 slag

15. Ulla Britt Lindberg 36 slag

16. Hans Lindberg 37 slag

17. Juha Haasa 38 slag

18. Max Heinsler 39 slag

19. Fredrik Kaarle 39 slag

20. Jonas Salmi 40 slag

21. Doris Notlind 40 slag

22. Marja Pasula 41 slag

23. Rune Notlind 42 slag

24. Kalle Harnesk 44 slag

25. Emma Aidanpää Salmi 46 slag

Utan tävlan Björn och David Wanstål.

Längsta Drivehål Hardy Rebane

Vi tackar Ica supermarket Övertorneå och alla deltagare för en fin tävlingsdag

Tävlingar 2020

ICA Open Supermarket

Resultat Ica Open 29/8

Närmast ( hål nr 9) Johannes Harnesk 4,10

Från hål nr 7. längsta Slag. Rune Notlind

1. Hardy Rebane 29

2. Mikael Kerttu 31

3. Juha Lahtela 32

4. Stig Kerttu 33

5. Johannes Harnesk 34

6. Rune Notlind 34

7. Gun Anundi 35

8. Sune Kaarle 38

9. Fredrik Kaarle 40

10. Doris Notlind 40

11. Björn Wanstål 44

12. Annika Kerttu 45

13. Anna Maija Nikka 47

Vi tackar alla medverkande

Larssons Glas Open

Slagtävling 18 hål

Söndagen den 2 Augusti kl.12.00.

Resultat

Hardy Rebane segrare i Larssons Glas Open i går Söndag.

1.  Hardy Rebane 58 slag
2. Juha Lahtela 66 slag
3. Aarne Koivuniemi 66 slag
4. Gunn Anondi 73 slag
5. Sune Kaarle 73 slag
6. Knut Omark 88 slag

Skickat från min iPhone

                        TÄVLING/KILPAILU:

         OMARK OPEN:

Lördag 25 juli Resultat

9 hål Scramble  Tureholmsbana

1.Jari Vänänen/Peter Johansson Wiklund 25 slag

2.Annika Alto Kerttu/Rickard Wanstål 27 slag

3.Björn Wanstål/Hans Lindberg 27 slag

4.Ulla-Britt Lindberg/Sune Kaarle 27 slag

5.Erkki Rousu/Mattias Söder 28 slag

6.Hardy Rebane/Krister Kaarle 29 slag

7.Doris Notlind/Stig Kerttu 29 slag

8.Knut Omark/Nicklas Rova 31 slag

9.Gunn Anodi/Rune Notlind 33

 

Tävlingskalender 2020 

 • 22/7 Veckotävling Singel 9 hål
 • 25/7 Omark Open Scramble 9 hålKl 12:00
 • 29/7 Veckotävling
 • 2/8 Larssons glas Open 18 Hål singel slagtävling Kl 12:00
 • 5/8 Veckotävling Singel 9 hål
 • 12/8 Veckotävling Singel 9 hål
 • 19/8 Veckotävling Singel 9 hål
 • 23/8 Klubbmästerskap Dam- & Herrklass
 • 18 Hål singel slagtävling Kl 12:00
 • 26/8 Veckotävling Singel 9 hål
 • 29/8 Ica open 9 hål singel Kl 12:00
 • 2/9 Veckotävling Singel 9 hål
 • 6/9 Hardys open 3-klubbors tävling 12 hål Kl 12:00
Not.
Totalsegrare för Veckotävlingar koras genom sammanställning av 4 bästa tävlingsresultat. Endast veckotävlingar inräknat.
Totalsegrare utses vid övriga tävlingar, samt Dam- och Herrsegrare vid 2 klasser.
Klubbmästare om Dam- och Herrklass endast medlemmar vid TNGK.

Praktisk tävlingsinformation:
Tävlingsavgift betalas i kuvert med namn på i tävlingslådan i klubbhus/ alternativt via swish.
För icke medlemmar betalas även greenfee i greenfeelåda/ alternativt via swish.
Starttid samt övrig information för veckotävling noteras i tävlings-/gästbok: Datum, klockslag, namn samt föreningstillhörighet.
Scorekort lämnas signerat av markör i tävlingslåda i klubbhus. Scorekort protokollförs av markör genom hela ronden och vi uppmanar i rådande omständigheter att inget utbyte av scorekort sker. Därav är det markörens signatur som krävs på scorekortet vid avslutande av tävlingsrond. På scorekortet skall spelarens/tävlingsdeltagarens namn samt golf-id plus markörens godkännande i form av signatur samt namnförtydligande framgå. Markör måste också vara tävlande för att scorekortet skall betraktas som godkänt.

Veckotävlingar:
Spelas fortlöpande under bestämda tävlingsdagar, för att tävlingsresultat skall vara giltigt skall scorekort protokollföras av markör genom hela ronden.
Inga gemensamma uppstartsmöten vid veckotävlingar under rådande omständigheter. För nybörjare och personer som önskar börja tävla, samt personer som behöver tävlingssällskap kommer tävlingsstart ske kl. 18:00 under onsdagar.
Skriv gärna i gästboken på Facebook om tävlingssällskap önskas.
Starttider vid veckotävling loggförs i en bestämd tävlings-/gästbok i klubbhuset. Scorekort från tävling lämnas vid anvisad plats i klubbhuset.
Veckotävling genomförs i första hand under onsdagar med möjlighet att spela med starttid fram till torsdag kl. 18:00
Sammanställning och resultat presenteras på webbsidan i så skyndsam takt som möjligt. Segerpremie samt lottpris kommer finnas att hämta i klubbhuset efterföljande vecka.

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.
Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
Bunkrar
Alt. 1 Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.
Alt. 2 Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Anmälan till tävlingar sker till 

Tävlings sektionen består enligt nedan

Mattias Söder sammankallande telefon 072-398 98 95 E-mail mattias.söder@gmail.com

Övriga medlemmar är  samt Stefan Björnfot,Hardy Rembane