Historia

Tureholms Golfklubb startades i slutet på 1980 talet. Klubben bana är belägen nån kilometer norr om själva centralorten Övertorneå.

Banan ligger naturskönt vid norra stranden av sjön Särkijärvi. I början fanns det 6 golfhål av varierande kvalite, men allt efter som intresset för golfspel ökade bland befolkningen, så byggdes banan ut. Idag så består den av 9 hål.

Det närmaste åren kommer den också att utökas med bland annat ett par 5 hål och eftersom klubben ökar i medlemsantal år för år, så kan klubben också utöka sin verksamhet.

2017 så byggs på klubbens mark en samlingslokal för byarna runt om och denna kommer också att fungera som en klubbstuga.

Tureholmin golfkerho perustettiin 1980-luvun lopulla.  Kerhon kenttä sijaitsee muutaman kilometrin pohjoiseen Övertorneån keskustasta.

Rata sijaitsee luonnonkauniin Särkijärven pohjoisrannalla.  Aluksi oli 6 väylää vaihtelavalla laadulla varustettuna mutta golfinnostuksen kasvaessa väestön keskuudessa, kenttää laajennettiin. Tänään siellä on yhdeksän väylää.

Tulevina vuosina väyliä tullaan lisäämään mm yhdellä par 5-väylällä ja kun jäsenmäärä jatkaa kasvamistaan vuosi vuodelta. Voi myös kerho lisätä toimintaansa.

2017 rakennetaan kerhon maille uusi kerhotalo, jota myös lähiseudun kylät voivat käyttää kylätalonaan.