Styrelse

Ordförande Knut Omark  070-212 41 61

knut@tureholmsngk.se

Vice Ordförande Stig Kerttu 070-588 48 17

Kassör Sune Kaarle 070-564 59 65

Övriga styrelsemedlemmar

Mikael Kauppi, Mattias Söder , Doris Notlind och Tomas Kauppi

Suppleanter:Gisela Lampinen, Marianne Mäki och Peter Larsson 

Når klubben också via e-post tureholms.ngk@gmail.com