Uppdaterat den 14/5-23

Driving rangen är öppen, polletter finns att köpa på

Ok/Q8 i Övertorneå.

Välkommna

Välkommen till Tureholms hemsida

Driving range är öppnas maj månad 2023

på Tureholms nya Golfklubb

Poletter kan köpas på OK/ Q8 i Övertorneå, eller dagtid på Tureholmsbanan välkommna

Nu är Nya flaggorna på plats i Tureholm

Driving Range.

 

  • Tävlingsprogram 2023 ej klart

Totalsegrare för Veckotävlingar koras genom sammanställning av 4 bästa tävlingsresultat. Endast veckotävlingar inräknat.
Totalsegrare utses vid övriga tävlingar, samt Dam- och Herrsegrare vid 2 klasser.
Klubbmästare om Dam- och Herrklass endast medlemmar vid TNGK.

Praktisk tävlingsinformation:
Tävlingsavgift betalas i kuvert med namn på i tävlingslådan i klubbhus/ alternativt via swish.
För icke medlemmar betalas även greenfee i greenfeelåda/ alternativt via swish.
Starttid samt övrig information för veckotävling noteras i tävlings-/gästbok: Datum, klockslag, namn samt föreningstillhörighet.
Scorekort lämnas signerat av markör i tävlingslåda i klubbhus. Scorekort protokollförs av markör genom hela ronden och vi uppmanar i rådande omständigheter att inget utbyte av scorekort sker. Därav är det markörens signatur som krävs på scorekortet vid avslutande av tävlingsrond. På scorekortet skall spelarens/tävlingsdeltagarens namn samt golf-id plus markörens godkännande i form av signatur samt namnförtydligande framgå. Markör måste också vara tävlande för att scorekortet skall betraktas som godkänt.

Veckotävlingar:
Spelas fortlöpande under bestämda tävlingsdagar, för att tävlingsresultat skall vara giltigt skall scorekort protokollföras av markör genom hela ronden.
Inga gemensamma uppstartsmöten vid veckotävlingar under rådande omständigheter. För nybörjare och personer som önskar börja tävla, samt personer som behöver tävlingssällskap kommer tävlingsstart ske kl. 18:00 under onsdagar.
Skriv gärna i gästboken på Facebook om tävlingssällskap önskas.
Starttider vid veckotävling loggförs i en bestämd tävlings-/gästbok i klubbhuset. Scorekort från tävling lämnas vid anvisad plats i klubbhuset.
Veckotävling genomförs i första hand under onsdagar med möjlighet att spela med starttid fram till torsdag kl. 18:00
Sammanställning och resultat presenteras på webbsidan i så skyndsam takt som möjligt. Segerpremie samt lottpris kommer finnas att hämta i klubbhuset efterföljande vecka.

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.
Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
Bunkrar
Alt. 1 Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.
Alt. 2 Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Ny golfsäsong 2023.

Vi öppnar golfbanan  ?

Driving range öppen poletter finns att köpa hos OK/Q8 Övertorneå.

Vi hoppas att vi kan öppna golfbanan till midsommar

 Följ oss på

Välkommen till Tureholms Nya Golfklubb

Tureholms Nya Golfklubb är en liten med dynamisk golfklubb i Övertorneå. Belägen i Tornedalen strax söder om Polcirkeln så kan man sommartid spela golf i princip dygnet runt.

För dig som söker medlemskap i en svensk golfklubb för en billig penning, varför inte bli greenfee medlem i Tureholms Nya Golfklubb. Gå in på under fliken klubbinfo, bli medlem så kan du enkelt ansöka om medlemskap. Ett distansmedlemskap skötes på vändande post, helg som vardag.

Företagare – Friskvård på Golfen.

Här finns information om vad som gäller och svar på de vanligaste frågorna efter det efterlängtade beslutet att golfspel nu är godkänt som skattefri friskvårdsförmån. De nya reglerna gäller från 1 januari 2018.

Läs här om de nya reglerna.

Tureholms Nya Golfklubb lägger om sina avgifter enligt de nya reglerna, medlemsavgift och spelavgift var för sig på 2018 års debitering.

Som medlem kan du använda fakturan som kvitto för att åberopa friskvårdsbidrag hos sin arbetsgivare. Äntligen blir Golfspel godkänt som friskvård.’

Nya avgifter, bli medlem via länken här

Projektet finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Samlingslokal för Tureholm Journalnr: 2016-2367-3 Haapakylä och Matarengi Vi investerar i framtiden