Ungdomsektionen

Peter Larsson sammankallande, +46706428414 epost: peter@larssonglas.se

Övriga medlemmar:Magnus Rautila, Åke Harju och Mathias Söder

NVGF Informerar   

GREENFEEÖVERENSKOMMELSE 2013 tills vidare

Junior tom 16 år, som är medlem i någon NVGF  tillhörande golfklubb, får spela på alla NVGFs golfbanor  utan att betala greenfee.

Varje klubb är dock suverän att besluta om egna starttider  och andra begränsningar för NVGF-juniorer

Detta beslut är taget vid NVGFs Vårårsmötet 2013 och gäller tills annat beslut meddelas

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND

Nuorisojaosto

Kokookutsujana Peter Larsson +46706428414 ja sähköposti peter@larssonglas.se

Muut jäsenet: Magnus Rautila, Åke Harju ja Mathias Söder

 NVGF tiedottaa

Greenfeesopimukset vuodelta 2013 ja voimassa toistaiseksi.

Juniorit 16 ikävuoteen asti, joka on jäsenenä jossakin NVGF:n alaisuuteen kuuluvassa golfkerhossa, saa pelata kaikilla NVGF:n kentillä maksamatta greenfeetä.

Jokainen kerho saa tosin itsenäisesti päättää omista peliajoistaan ja muista rajoituksista NVGF-junioreille.

Tämä päätös on tehty NVGF:n kevätkokouksessa vuonna 2013 ja on voimassa niin kaun kunnes toisin ilmoitetaan.

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND